O FIRMIE
PROJEKTY BUDOWLANE
Lista referencyjna
STOISKA TARGOWE
KONTAKT
Doświadczenie w budownictwie zdobywłam pracując w wykonawstwie. Zaowocowało to w 1998 uprawnieniami wykonawczymi. Dalszy rozwój zawodowy ukierunkowany był na projektowanie konstrukcyjne i zdobycie uprawnienień projektowych. Od kilku lat wykonuję projekty konstrukcyjne nowych budynków w technologii tradycyjnej, stalowej, żelbetowej głównie monolitycznej. Projektuję obiekty dla przemysłu, budynki usługowe, a także mieszkalne i domy jednorodzinne. Wykonuję również projekty przebudowy i modernizacji budynków istniejących oraz oceny stanu technicznego. Doradzam w doborze optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Rozwój w zawodzie projektanta konstrukcji budowlanych związany jest ze stałą współpracą z Biurem Konstrukcyjnym FCJ w Łodzi którego właścicielem jest mgr.inż. Sławomir Czarkowski.

Za rozwązania projektowe biorę odpowiedzialność przede wszystkim formalną ale nie tylko. Współpraca projektanta z firmami wykonawczymi podczas realizacji inwestycji ma zasadniczy wpływ na proces budowy. Jestem za konstruktywnym rozwiązywaniem problemów, a nie ich tworzeniem.

Przyjmuję również obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy. 

Projekty przeze mnie realizowane gwarantują prawidłowość rozwiązań konstrukcyjnych, są dokładne czytelne i wykonywane w uzgodnionych terminach.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z listą referencyjną zrealizowanych projektów !  Lista referencyjnaTop